Narodowe Czytanie 2019

  • Drukuj

Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie, wśród których znalazło się osiem tytułów różnych znanych autorów:
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus
Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
Orka – Władysław Stanisław Reymont
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
„W dzisiejszych czasach teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii .
Akcja udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości” – (słowa Prezydenta RP).
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i wzięli czynny udział w Narodowym Czytaniu.